Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Планиране на Фиксирана мрежа за достъп/Широколентови услуги – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Планиране на Фиксирана мрежа за достъп/Широколентови услуги – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Архитектура, планиране и изграждане на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Планиране на Фиксирана мрежа за достъп. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Съдейства за планиране капацитета на точки за предоставяне на широколентови услуги – FTTx/GPON, xDSL, NGN, L2 Switches
• Изготвяне на Network Topology за интеграция на нови елементи в мрежата
• Участва в процеса по планиране оптимизацията на оборудването в мрежата за достъп – L2 Switches, MSAN, ISAM, DSLAM, Voice/xDSL
• Следене натоварването на оборудването във FTTB и Ethernet Access мрежата
• Участва в администрирането на процесите по планиране
• Изготвя справки и отчети за извършената от него дейност

Изисквания и необходими умения

• Завършен 4-ти курс или магистър в специалност Телекомуникации или Компютърни специалности
• Отлична компютърна грамотност - MS Office
• Отлично ниво на владеене на английски език
• Желание за обучение и развитие в сферата на телекомуникациите
• Комуникативност и аналитичност
• Умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.