Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Поддръжка на енергийно оборудване – гр. Варна
Varna
full-time internship position

Стажант Поддръжка на енергийно оборудване – гр. Варна

Varna full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Поддръжка на енергийно оборудване. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Подпомага ръководител екип в дейностите по архивиране на текуща документация свързана с поддръжката на работоспособността на електрозахранващите системи, захранващи телекомуникационното оборудване
• Изпълнява съвместно с екипите, дейности по паспортизация и осъвременяване на експлоатационни схеми на съоръженията
• Подпомага екипите в извършването на превантивна дейност и документиране на работа по външни захранвания, както и захранвания на технологично оборудване

Requirements and necessary skills

• Завършен 4-ти курс, специалност Електроснабдяване или Електрообзавеждане
• Много добра компютърна грамотност – MS Office
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В, ще се счита за предимство
• Отговорност и инициативност

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.