Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Сателитна комуникация – с. Плана
с. Плана
стаж на пълно работно време

Стажант Сателитна комуникация – с. Плана

с. Плана стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Сателитна комуникация. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Работа с най-съвременно оборудване и технологии в модерен Телепорт, предлагащ всички услуги в сферата на сателитните комуникации
• Подпомага дейностите на екипа при поддръжка на работоспособността на сателитните антенни системи и осигуряване качеството на излъчваните и приеманите услуги, подпомага дейностите на дежурните инженери
• Участва в измервания и диагностициране на оборудването и изработването на протоколи.
• Участва в различни проекти в отдела
• Участва в изготвянето на схеми за специфични услуги
• Поддържа документацията в актуално състояние

Изисквания и необходими умения

• 4ти курс, специалност Телекомуникации, Радио и телевизионна техника, Безжични комуникации, Сателитни комуникации
• Отлична компютърна грамотност – MS Office
• Много добро ниво на владеене на английски език
• Работа в екип и отговорност към поставените цели
• Креативност и инициативност
• Свидетелство за управление на МПС, кат. В

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.