Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
над 300 служителя Кандидатстване
Техник електрически машини и апарати
Бургас, Враца, Пловдив, София
длъжност на пълно работно време

Техник електрически машини и апарати

Бургас, Враца, Пловдив, София длъжност на пълно работно време

За нас

Регионални поделения Енергосекции София, Пловдив и Горна Оряховица към Поделение „Електроразпределение“ в ДП НКЖИ търсят да назначат Техник електрически машини и апарати. Дейността на енергосекциите е осигуряване на надеждна експлоатация на контактната мрежа и прилежащите й съоръжения на железопътната инфраструктура на територията на цялата страна.

Отговорности

• Извършва всички видове работи по текущо поддържане и ремонт на съоръженията в ТПС и СП с цел създаване на непрекъснато и сигурно ел. захранване на железопътната инфраструктура;
• При необходимост изпълнява и задълженията на дежурен оператор електрическа подстанция /ТПС;
• Измерва параметрите и извършва ремонт на автомивката за телеконтрол и телеуправление на съоръженията в ТПС, СП, РУСН и РУВН;
• Участва в монтажа и настройките на нови съоръжения;
• Извършва измерване на параметрите и освидетелстване на заземителните уредби, мълниезащитните инсталации, съпротивление на изолация;
• Познава нормите, сроковете и начините на изпитване на ЛПС.

Изисквания и необходими умения

• Умение за работа в екип;
• Отговорност към възложените задачи.

Ние Ви предлагаме

1. Успешно кариерно стартиране чрез участие в:
- Стажантска програма;
- Стипендиантска програма;
- Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
- Проект „Студентски практики”.
2. Подходящо въвеждащо обучение;
3. Коректни трудови взаимоотношения;
4. Възможности за обучение, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения и развитие в ДП НКЖИ;
5. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.