Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Управление на системи за паспортизация – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Управление на системи за паспортизация – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Експлоатация и поддръжка на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Управление на системи за паспортизация. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Подпомага изготвянето на задания за разработване на нови функционалности, в система OSS, за подпомагане на оперативните дейности във VIVACOM
• Извършва функционални тестове на нови функционалности в OSS преди финалното им внедряване
• Участва в работни групи за администриране и развитие на OSS
• Подпомага служителите на VIVACOM в ежедневната им работа в OSS
• Генерира оперативни справки на информацията в OSS
• Подпомага текущата административна дейност на екипа
• Съблюдава за спазването на процеси и правила за паспортизация на активно и пасивно мрежово оборудване

Изисквания и необходими умения

• Завършен 3-ти курс, специалности Комуникационна техника и технологии / Компютърни системи и управление
• Отлични компютърни умения - MS Excel, MS Power Point
• Умение за работа с бази данни е предимство
• Умения за работа с .Net и Java Script са предимство
• Добро владеене на английски език
• Адаптивност, организираност и отговорност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.