Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Международни продажби на едро– гр. София
Sofia
full-time internship position

Стажант Международни продажби на едро– гр. София

Sofia full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Продажби на едро ние търсим мотивиран и инициативен кандидат, който да заеме позиция Стажант Продажби на едро. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Участва в процесите, свързани със създаването и поддържането на бизнес проекти с международни клиенти
• Събира и анализира информация относно услугите и ценообразуването на предлаганите услуги
• Анализира информация от различни информационни системи и бази данни на VIVACOM
• Подпомага дейността на отдела чрез изготвяне на отчети, предложения и анализи

Requirements and necessary skills

• Писмен и говорим английски език
• Студент специалност Телекомуникации, Икономика на съобщенията или Мениджмънт и информатика в телекомуникациите, Международни Икономически Отношения
• Много добри компютърни умения – MS Office
• Интерес към предоставяне на сложни телекомуникационни услуги
• Отлични комуникативни умения, инициативност и креативност

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.