Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Обслужване на клиенти – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Обслужване на клиенти – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Обслужване на клиенти ние търсим мотивиран и креативен кандидат, който да заеме позиция Стажант Обслужване на клиенти. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Запознава се с цялостната дейност в дирекция „Обслужване на клиенти”
• Участва в проекти, свързани с обработка на договори за мобилни и фиксирани услуги
• Активира нови услуги и промоционални продукти
• Обслужва клиентски запитвания
• Оказва съдействие по текущи задачи в екипа

Изисквания и необходими умения

• Завършен 1-ви курс по техническа или икономическа специалност
• Много добри компютърни умения – MS Office
• Добро владеене на английски език
• Комуникативност, инициативност, креативност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване
Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни