Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Корпоративни продажби – гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Корпоративни продажби – гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Корпоративни продажби ние търсим комуникативен и с интереси в продажбите кандидат, който да заеме позиция Стажант Корпоративни продажби. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Подпомага търговските екипи на VIVACOM относно предварителната подготовка на продажбения процес на продукти и услуги предлагани от компанията
• Участва в търговски преговори и финализиране на продажби на бизнес клиенти на компанията
• Подготвя презентации относно потребление на клиентите и използвани от тях услуги
• Отговаря за административното обслужване на съответния търговски екип
• Подготвя периодични анализи и справки

Изисквания и необходими умения

• Студент по икономическа или техническа специалност
• Познания в областта на MS Office –Word, Excel, Power Point
• Отлични комуникационни умения и желание за работа в динамична среда
• Интереси в областта на продажбите

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.