Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Управление на канална мрежа– гр. София
София
стаж на пълно работно време

Стажант Управление на канална мрежа– гр. София

София стаж на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За дирекция Продажби на едро ние търсим мотивиран кандидат, който да заеме позиция Стажант. Начало на стажа юни 2018 г., с продължителност 3 месеца.

Отговорности

СТАЖАНТСКИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Участва в процесите, свързани със създаване и поддържане на съвместни бизнес перспективи с международни оператори и клиенти
• Анализира пазарните нива на цените на предлаганите от отдела услуги
• Участва в събирането на пазарна информация относно услугите и ценообразуването на конкуренцията
• Анализира информация от различни информационни системи и бази данни на VIVACOM
• Участва в подготвянето на оферти за телекомуникационни услуги
• Подпомага дейността на отдела чрез изготвяне на отчети, предложения и анализи

Изисквания и необходими умения

• Студент специалност Телекомуникации, Икономика на съобщенията или Мениджмънт и информатика в телекомуникациите
• Много добри компютърни умения – MS Office
• Интерес към предоставяне на сложни телекомуникационни услуги
• Отлични комуникативни умения, инициативност и креативност

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване:
Моля натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2018г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.