Шейкър АДВ ЕООД
Организатор продажби и реклама
София
full-time