Фондация Стъпка за България
Консултант "Кариерни работилници"
Sofia
free-lancer

Консултант "Кариерни работилници"

Sofia free-lancer

Responsibilities

Кариерните работилници на фондация "Стъпка за България" целят да вдъхновят и ориентират гимназисти (X-XII кл.) от квартални училища за професионалното им развитие като ги запознаят с професионалисти от различни сфери. За да случи успешно програмата си от работилници до края на учебната година, фондацията търси да назначи Консултант „Кариерни работилници“, който да изготви съдържанието на събитията и да координира участието на доброволци в тях.

Консултантът "Кариерни работилници ще:
- Разработи ефективно съдържание на работилници за 1) Индивидуално кариерно ориентиране и 2) Помощ при кандидатстване (за университет, работа, стаж, стипендия и др.);
- Подбере и подготви успешно >25 доброволци от различни професионални сфери;
- Фасилитира 6 Кариерни работилници в 3 гимназии (в Люлин, Костинброд и Нови Искър);
- Събере структурирана и информативна обратна връзка от доброволците и младежите - участници;
- Снеме подробен снимков и текстови отчет за събитията.

Requirements and necessary skills

Какво е нужно:
- Желание за предизвикателна работа с кауза;
- Опит в организацията на събития и в дейности от сферата на кариерното консултиране;
- Умение за комуникация с хора от различни възрасти, произход и и интереси;
- Възможност за работа в гъвкаво работно време и пътуване до кв. Люлин, гр. Костинброд и гр. Нови Искър.

Как да кандидатстваш:
- Изпрати ни автобиографията си и кратко мотивационно писмо на български език;
- Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на лично интервю в офиса на
Стъпка до края на м. март.

Срок за кандидатстване: 31.03.2018 г.

We offer

- Граждански договор с конкурентно възнаграждение за 6 седмици с начало април 2018 г.;
- Работа за смислена и удовлетворителна кауза;
- Динамична работна среда с високо мотивиран и способен екип;
- Възможност за по-нататъчно развитие в дейностите на фондацията.