За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Детегледач/ка
София
длъжност на пълно работно време

Детегледач/ка

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 24 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.
ДЕТЕГЛЕДАЧ / КА в "Детска къща" - Център за настаняване от семеен тип

Отговорности

Отговорности:
• Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 3 години
• Осигурява физическа грижа за децата в къщата.
• Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди.
• Гарантира хигиена и приветлив вид на къщата
• Участва активно в регулярното почистване и основно почистване на къщата
• Подкрепя прането и гладенето на дрехите на децата
• Участва в подреждането на къщата
• Участва в готвенето за децата при нужда

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:

• Образование – средно
• Опит в отглеждането и грижата за деца
• Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността
• Кандидатите да не са лишавани / ограничавани от родителски права
• Добро психическо здраве
• Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства
• Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата
• Готовност за работа в екип, обучение и развитие
• Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт
• Да проявява търпение и любов при работа с децата.

Предимства при кандидатстване:

• Опит в отглеждането на деца (включително собствени)
• Разбиране на нуждите на децата и толерантност към техния произход, история и поведение
• Опит с деца живели в социални домове е предимство
• Професионален опит – медицински или педагогически
• Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата
• Готовност за работа в екип, допълнителни обучения и развитие

Ние Ви предлагаме

Работно време:
Работи се на график – 12 часови смени, включително и нощни дежурства

Организацията предлага:
• Трудов договор с Фондация "За Нашите деца", постоянен със срок на изпитване.
• Обучения и развитие
• Много благоприятна работна среда

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV по стандратния начин през jobtiger.bg и ще се свържем с избраните от нас кандидати.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.