Асистент на Директор „ Управление на човешките ресурси”
Велико Търново, Габрово
длъжност на пълно работно време

Асистент на Директор „ Управление на човешките ресурси”

Велико Търново, Габрово длъжност на пълно работно време

За нас

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:


Отговорности

Основни отговорности:
• Ще работи в тясно сътрудничество с Директор „ Управление на човешките ресурси” за изграждане на политика за Управление на персонала;
• Ще участва при разработването и внедряването на ефективни програми и стратегии за подбор и развитие на персонала в Компанията;
• Ще участва в разработването на програми за общо и специализирано обучение, външни и вътрешни обучения на персонала;
• Участва при създаването на политика за вътрешна комуникация ;
• Съдейства за планиране на кариерата и личното развитие на работещите в Компанията.

Изисквания и необходими умения


• Да има завършено висше образование;
• Да владее писмено и говоримо английски език;
• Да има отлична писмена и говорима грамотност по български език;
• Да притежава отлични умения за работа с офис пакети - Word, Excel, PowerPoint;
• Продължителен престой в чужбина е предимство.

Личностни качества:
• Да иска да се учи и развива в сферата на Управлението на човешките ресурси;
• Да е инициативен и да може да се адаптира към динамичен стил на работа;
• Да притежава добри организаторски и комуникативни умения;
• Да може да работи в екип и да поема лична отговорност.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:

• Дългосрочен шанс за развитие;
• Регулярни обучения и семинари, водени от чуждестранни ментори;
• Здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
• Висок морал, социална политика и фирмена култура;
• Възможност да се изградите като специалист в областта на Управлението на човешките ресурси ;
• Отлични условия за работа във висококвалифициран млад и мотивиран колектив;
• Отлично трудово възнаграждение. Ако желаете да се развивате в областта на човешките ресурси;
 Ако желаете да получите безусловно обучение в тази сфера и да се изградите като професионалист,

Моля изпращайте CV, снимка и мотивационно писмо чрез бутона "Кандидатстване".


Краен срок за подаване на документите 31 март 2018 г.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново и гр. Габрово и гр. Севлиево.