Шанкара България ЕООД
10 - 20 служителя Кандидатстване
Мениджър качество в БИО производство
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Мениджър качество в БИО производство

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Във връзка с разширяване на производствения си капацитет в сферата на био храните търсим да назначим Мениджър качество в БИО производство.

Предлаганата позиция е в квартал Младост, гр. София и осигурява отлични условия на труд.

Отговорности

• Организира, актуализира и управлява цялостната система за управление на качеството, съгласно производствените планове и всички нормативни изисквания, вкл. документално оформление на процесите;
• Представлява компанията по време на регулярни и внезапни одити от страна БАБХ и сертифициращите БИО органи, и други;
• Контролира и участва в лабораторните изследвания на суровини и готова продукция;
• Предлага, систематизира и проследява внедряването и изпълнението на коригиращи и превантивни действия при рекламации или отклонения от система за управление на качеството;
• Изготвя анализи, справки и отчети, включително поддържа информацията в IFS-системата и съпътстващата документация.

Изисквания и необходими умения

• Предишен опит на идентична позиция в производствена компания минимум 3 години;
• Отлични познания по английски език за водене на непрекъсната комуникация вкл. писмена и устна;
• Завършено висше образование по специалност свързана с дейността;
• Изключително високо ниво на организираност и устойчивост на стрес, резултатно-ориентиран подход;
• Аналитична мисъл и пунктуалност;
• Умения за работа с MS Office, вкл. Excel и други.
Познаване на хранително-вкусовата промишленост и предишен опит със стандарт IFS ще се смятат за предимство в процеса по подбор.

Ние Ви предлагаме

• Стимулиращо възнаграждение и възможност за допълнителна професионална квалификация, и професионално израстване;
• Динамична работа в бързо развиваща се компания с непрекъсната комуникация на английски език;
• Сигурност и дългосрочност на позицията при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица;
• Спазване на трудовото законодателство.
*
*}