Внедрител на ERP система
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Внедрител на ERP система

Пловдив длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Българска компания, специализирана в разработването, внедряването и поддръжката на собствен бизнес софтуер от клас ERP системи, предназначени за търговски вериги, по-малки и средни компании с предмет на дейност търговия на едро и/ или дребно.

Основни задължения:
• Идентифицира и анализира бизнес процесите, процедурите и работните практики на клиентите при изготвяне на писмен проект за внедряване на ERP системата
• Консултира се с клиентите, за да формулира и документира техните изисквания към начина на приложение и функциониране на ERP системата
• Идентифицира и оценява степента на неефективност на текущо използваните от клиента системи и препоръчва оптимизация и автоматизация на бизнес процесите чрез внедряване и използване на системата
• Осъществява дейностите по внедряване на ERP системата – адаптиране и настройване на системата, инсталация, обучение, изготвяне на задания за софтуерни доработки, бизнес поддръжка в хода на внедряването

Изисквания:
• Висше икономическо или техническо образование
• Познаване на бизнес процесите по движение на стоковите и парични потоци в търговските фирми
• Владеене на английски език на работно ниво
• Отлична компютърна грамотност
• Аналитични умения и способност за взимане на бързи и адекватни решения
• Инициативност и мотивация за развитие и усвояване на нови знания във високотехнологичен сектор

Предимство са:
• Познания по SQL и бази данни
• Предходен опит на подобна позиция и/ или опит като проектен мениджър/ ключов експерт при внедряване на ERP система от страна на клиента
• Писмени препоръки или контактна информация на хора, които са в позиция да дадат препоръка
• Шофьорска правоспособност

Компанията предлага:
• Вътрешно фирмено обучение за софтуерните системи с марката на компанията
• Следване на установени стандарти и добри практики
• Отлични условия за работа в експертен екип
• Постоянен трудов договор, адекватно възнаграждение и пълни социални осигуровки

We thank all interested applicants, but we will only contact a short list of them! All applications are confidential.
JobTiger.bg is a Bulgarian online job board and licensed recruiting company (License No.2547, 08.06.2018).

Zaplatomer.bg