Маркетинг-Б ЕООД
Технически сътрудник - офис мениджър
Sofia
full-time

Технически сътрудник - офис мениджър

Sofia full-time

About us

www.marketing-b.com

Responsibilities


Асистира изпълнението на ежедневните работни задачи на Управителя;
Получава и пренасочва входящата и изготвя изходяща кореспонденция;
Изготвя справки, отчети и анализи свързани с работата;

Requirements and necessary skills

- Висше образование - минимум Бакалавър;
- руски език
- Компютърна грамотност - MS Offise , Internet , E-post;
- Умение за работа в колектив;
- Прецизност към детайлите;
- Аналитични и комуникационни умения;
- Организираност и подреденост ;
- Поддържан и приветлив външен вид;
- Лична инициативност;
- Лоялна и дискретна личност;

We offer

Добро възнаграждение
Динамична и интересна работа
Работно място в центъра на София

ПРИ ОДОБРЯВАНЕ, КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДО 2 СЕДМИЦИ РАБОТА.
*
*}