БОН EООД
Отговорник „ Капитално строителство“
гр. Павликени
full-time

Отговорник „ Капитално строителство“

гр. Павликени full-time

About us

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:

Отговорник „ Капитално строителство“

Responsibilities

Основни отговорности:

- Отговаря за поддръжката на сградите в поверената му материална база на Компанията;
- Участва в извършването на технологичен контрол на сградите в базата;
- Участва в планирането на ремонтните дейности в базата на Компанията;
- Организира и контролира извършването на ремонти и модернизация на базата;
- Комуникира с външни лица или фирми за поддръжка или ремонтни дейности;
- Контролира договорите с доставчици и фирми за ремонт, строителство и поддръжка, като следи за коректното и навременно изпълнение;
- Организира воденето и съхраняването на строителната и техническата документация;
- Изготвя отчети за извършените строително-ремонтни дейности;
- Следи за спазването на трудовата дисциплина и на Правилника за вътрешния трудов ред в Компанията;

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидата:

• Минимум три години стаж на подобна позиция;
• Внимание към детайлите, аналитично мислене;
• Умение за взимане на решения;
• Организираност, отлични комуникативни умения, отзивчивост и коректност;
• Да бъде проактивен и да има екипно- ориентиран подход в процеса на работа;
• Да притежава отлични умения за работа с офис пакети - Word, Excel;
• Продължителен престой в чужбина е предимство.

Личностни качества:

• Да е инициативен и да може бързо да се адаптира към работата на екипа;
• Да проявява лична ангажираност към работата и работния процес;
• Да е креативен и да притежава отлични комуникационни умения;
• Да е активна и динамична личност, ориентирана към постигане на успех;

Шофьорска книжка - категория В

We offer

Ние Ви предлагаме:

• Дългосрочен шанс за развитие;
• Възможност за допълнителна професионална квалификация в уникален за България бизнес;
• Здравословна приятелска атмосфера и силно зачитане на мнението на всеки от екипа;
• Висок морал, социална политика и фирмена култура;
• Възможност да се реализирате като професионалист в бързо развиваща се производствена Компания;
• Отлични условия за работа във висококвалифициран млад и мотивиран колектив;
• Отлично трудово възнаграждение.


 Ако желаете да се станете част от екипа на нашата Компания и да се докажете като професионалист,
 Ако желаете да получите допълнително безусловно обучение и да доизградите Вашите професионални умения,

моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Краен срок за подаване на документите до 20.04.2018.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново и гр. Габрово и гр. Севлиево.
*
*}