Държавно предприятие РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ


Авиоинженер-енергетик
Sofia
full-time

Авиоинженер-енергетик

Sofia full-time

Job Description

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) обявява подбор за набиране на кандидати за длъжността „Авиоинженер-енергетик“ в сектор „Аварийно електрозахранване“ към отдел „Енерго-механично осигуряване“, Оперативни системи, Районен център за обслужване на въздушното движение София.

Крайният срок за прием на документи е 27.04.2018 г.

Повече информация за позицията и изискванията, както и за начина на кандидатстване, можете да откриете на сайта на ДП РВД - www.bulatsa.com, „Инфоцентър“, раздел „Кариери“.

*
*}