Райфайзенбанк (България) АД
Специалист обслужване на премиум клиенти
Sofia
full-time

Специалист обслужване на премиум клиенти

Sofia full-time

Job Description

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование
- Минимум 1 година опит в работа с клиенти и/или плащания в банковата сфера
- Много добро владеене на английски език
- Умения за работа с компютър (MS Office)
- Отлични комуникативни умения, умение за работа в екип и правилно разпределяне на времетоИ искате да:
- Продавате/администрирате продуктите и услугите, които банката предлага за физически лица и в частност за Премиум клиентите
- Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и нареждания във връзка с откриване на сметки, транзакции в национална и чуждестранни валути и други
- Поддържате досиетата на клиентите
- Работите на олекотена каса в лева и евро


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

*
*}