Райфайзенбанк (България) АД
Специалист обслужване на премиум клиенти
София
длъжност на пълно работно време

Специалист обслужване на премиум клиенти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование
- Минимум 1 година опит в работа с клиенти и/или плащания в банковата сфера
- Много добро владеене на английски език
- Умения за работа с компютър (MS Office)
- Отлични комуникативни умения, умение за работа в екип и правилно разпределяне на времетоИ искате да:
- Продавате/администрирате продуктите и услугите, които банката предлага за физически лица и в частност за Премиум клиентите
- Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и нареждания във връзка с откриване на сметки, транзакции в национална и чуждестранни валути и други
- Поддържате досиетата на клиентите
- Работите на олекотена каса в лева и евро


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

*
*}