Райфайзенбанк (България) АД
Специалист Премиум Кол линия - по заместване
Sofia
full-time

Специалист Премиум Кол линия - по заместване

Sofia full-time

Job Description

Ако Вие имате:
- Висше икономическо образование
- Минимум 1 година опит в обслужване на клиенти и продажба на банкови продукти
- Много добро владеене на английски език, владеенето на втори език е предимство
- Отлични комуникативни умения, умение за работа в екип и правилно разпределяне на времето
- Владеене на Windows, Word, Excel

И искате да:
- Предлагате активно по телефона и/или други електронни канали за комуникация банкови продукти и услуги на частните клиенти на банката
- Консултирате чрез дистанционни способи за комуникация частните клиенти на банката
- Обслужвате входящи обаждания/запитвания постъпващи по електронни канали от потенциални и съществуващи частни клиенти на банката
- Съдействате на частните клиенти за комуникацията между отделните звена на банката
- Работите активно за налагането на концепцията за дистанционно и дигитално обслужване на частните клиенти
- Познавате и спазвате утвърдените стандарти, вътрешнобанкови процедури, процеси и приложни програми

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

*
*}