Райфайзенбанк (България) АД
Стажант - Микробизнес
Стара Загора
стаж на пълно работно време

Стажант - Микробизнес

Стара Загора стаж на пълно работно време

Описание на позицията

Ако Вие имате:
- Завършено висше образование или сте последен курс със специалност Икономика, Банково дело, Бизнес администрация, Стопанско управление или друга икономическа специалност
- Владеене на английски език (предимство)
- Отлични комуникативни умения
- Умение да се адаптирате бързо към промени


И искате да:
- Контактувате с нови и съществуващи клиенти в сегмента микропредприятия с цел предлагане услугите на банката
- Участвате в процеса по подготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия като:
- комплектовате необходимите документи
- участвате в анализирането на кредитни сделки
- участвате в изготвянето на договори за отпускане и обезпечаване на кредити


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Платен стаж с продължителност 6 месеца на пълно работно време
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

*
*}