Райфайзенбанк (България) АД
Стажант в отдел „Управление на риска – Физически лица“
Sofia
full-time internship position

Стажант в отдел „Управление на риска – Физически лица“

Sofia full-time internship position

Job Description

Ако Вие имате:
- Последен курс или завършено висше икономическо образование
- Добра компютърна грамотност (Internet, MS Office)
- Отлично владеене на английски език
- Висока степен на организираност, последователност и прецизност при работа с документи, софтуерни продукти и данни
- Умения за работа в екип


И искате да:
- Организирате и управлявате документооборота на отдела
- Контролите качеството и пълнотата на данните в регистрите на отдела
- Съдействате на риск мениджърите в обработката на кредитните апликации
- Участвате в изготвянето на планови/извънредни анализи
- Участвате в различни инициативи, свързани с кредитния риск


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Платен стаж с продължителност 6 месеца на пълно работно време
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

*
*}