Поверително
Младши сътрудник ТРЗ
гр. София
длъжност на пълно работно време
Teleperformance Greece