БОН EООД
Главен счетоводител
Gabrovo, Veliko Tarnovo
full-time

Главен счетоводител

Gabrovo, Veliko Tarnovo full-time

About us

Бон ЕООД е тясно специализиран производител на ексклузивни храни за птици с износ в 20 европейски държави, САЩ и Канада.
Високият фирмен морал, приятелската работна атмосфера и желанието ни за непрестанно развитие са основите на нашия успех.
Оттам надграждаме с устойчива социална политика, модерна база и технологии, за да се превърнем в най-логичния избор за нашите именити клиенти от Западна Европа и Северна Америка.
Мисията ни е да раздвижим закостенелия европейски пазар, чрез уникални продуктови решения и маркетинг концепции.
За да я изпълним успешно имаме нужда от амбициозен и мотивиран кандидат за дългосрочно заемане на позицията:ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Responsibilities

Основни отговорности:• Ръководи, организира и контролира цялостната счетоводна дейност на Компанията, като координира и съгласува действията си с Финансовия директор;
• Организира и осъществява на счетоводната отчетност, съгласно счетоводната политика на фирмата и международните счетоводните стандарти;
• Подготвя, своевременно и коректно, всички необходими счетоводни отчети и справки;
• Организира Годишно счетоводно приключване, както и изготвяне на необходимите комплект документи;
• Осигурява и контролира спазването на финансово-счетоводните политики и процедури в Компанията;
• Осигурява пълно съответствие с нормативната уредба, касаеща счетоводната дейност на Компанията;
• Не допуска санкции за Компанията;
• Извършва други конкретно поставени задачи.Requirements and necessary skills• Да притежава професионален стаж в областта на счетоводството или финансовия одит – 5 години;
• Знания и работа с международни счетоводни стандарти (включително и изготвяне на отчети и финансово приключване на година) – 3 години;
• Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство;
• Работа с ЕRP системи - Navision или SAP е предимство;
• Отлични умения за работа с офис пакети – word, excel;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо е предимство.Личностни качества:

• Организираност и инициативност;
• Висок морал;
• Умения за работа в екип;
• Отлични комуникативни умения;
• Да поема и носи лична отговорност.


We offer• Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;
• Отлично трудово възнаграждение;
• Възможност за развитие и надграждане на знанията;
• Дългосрочна заетост на пълен работен ден. Ако желаете да се станете част от екипа на нашата Компания и да се докажете като професионалист в сферата на Вашите отговорности;
 Ако желаете да получите допълнително безусловно обучение в тази сфера и да доизградите Вашите професионални умения,

моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Краен срок за подаване на документите до 25.05.2018 година.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Централният офис на фирмата е в гр. Павликени и фирмата осигурява комфортен безплатен транспорт от гр. Велико Търново, гр. Габрово и гр. Севлиево.
*
*}