Силвър Стар Ритейл ЕАД
Технически сътрудник за счетоводен отдел
гр. София
full-time
Teleperformance Greece