Not disclosed
Системен администратор
Sofia
free-lancer

Системен администратор

Sofia free-lancer

Job Description

Малка консултантска фирма в София търси Системен Администратор / ИТ м-р за поддръжка на локална мрежа, сървъри и работни станции (Windows, MS Office, други).

Почaсова заетост в зависимост от конкретната необходимост, възможност за работна извън стандрартните работни часове.

Моля изпратете кратко CV.

*
*}