За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Стажант „Организационно развитие“
София
стаж на непълно работно време

Стажант „Организационно развитие“

София стаж на непълно работно време

Описание на позицията

Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува? Искате ли да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да“ и Вие сте човек, който:
• Умее да обработва бързо нова информация;
• Изписва текстове ясно и разбираемо ;
• Умее да работи самостоятелно и в екип;
• Отлично владее английски език;
• Проявява отговорност към поставените задачи;
• Има силна мотивация за развитие и проактивност;
• Има висока езикова култура.
То тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини като стажант в екип „Организационно развитие“.

Вие ще имате възможността:
• с подкрепата на Вашия ръководител да се включите в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията
• да се включите в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме
• да допринесете за развитието на отношенията със стратегически партньори
• да придобиете нови практически знания и да обогатите опита си
• да приложите знанията, които имате до момента
• да развиете професионалните си и личностни качества
• да работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит

Стажът е с продължителност 3 месеца. Дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center, бул. Христофор Колумб № 64, сграда Б2. Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта в университета на студента.

За да кандидатствате е необходимо да изпратите CV и ще се свържем с избраните от нас кандидати.

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с фондация "За Нашите деца". След завършване на стажа ще получат сертификат.
За повече информация, можете да се свържете с Ана Врачанска, асистент "Човешки ресурси" на тел. 0882 336 485
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

*
*}