Амета Холдинг АД
more than 300 служителя Apply
Организатор производство
Разград
full-time

Организатор производство

Разград full-time

About us

„Пилко“ ЕООД е част от структурата на АМЕТА Холдинг - международна компания, национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от пилешко месо. Във връзка с непрекъснатия стремеж за подобряване на контрола и качеството на продуктите, компанията търси кандидати за позицията: Организатор производство.

Responsibilities

• Организира и контролира дейности по оперативно управление на производствените процеси;
• Организира спазването на технологията и изпълнение на заявки за производството;
• Участва в съставянето производствени програми и следи за изпълнението им;
• Участва в изготвяне на норми за разход на труд и материали по видове предвидени дейности;
• Подготвя и контролира работни графици по производствени звена;
• Контролира спазването на хигиенни, санитарни изисквания и трудова дисциплина;
• Организира и осъществява дейността по контрола и отчитане на производствени разходи;
• Поддържа и администрира необходимите справки, документи и записи, свързани с производството и действащи стандарти за качество и безопасност.

Requirements and necessary skills

• Висше или средно образование;
• Професионален опит на подобна позиция в производство – ще се счита за предимство;
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Готовност за работа на смени;
• Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията.

We offer

• Възможност за реализация в утвърдена компания;
• Мотивиращо възнаграждение;
• Въвеждащо обучение;
• Работа на смени по утвърден месечен график;
• Динамична и предизвикателна работна среда, осигуряваща възможности за професионално развитие.
*
*}