Амета Холдинг АД
над 300 служителя Кандидатстване
Технолог на месо и месни продукти
Разград
длъжност на пълно работно време

Технолог на месо и месни продукти

Разград длъжност на пълно работно време

За нас

„Пилко” ЕООД е част от структурата на АМЕТА Холдинг - международна компания, национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от него.
Компанията работи с екип от доказани професионалисти, използвайки най-нови технологии, с фокус върху качеството и безопасността на произвежданите храни.
Във връзка с непрекъснатия стремеж за подобряване на контрола и качеството на продуктите, „Пилко” ЕООД, търси Технолог на месо и месни продукти.

Отговорности

• Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването;
• Участва при внедряване на нови производствени технологии, оборудване и екипировка;
• Разработва предложения, внедрява и подобрява нови и съществуващи процеси за усъвършенстване на технологичното равнище на производството;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците при усвояване на технологията на производството;
• Осъществява оперативен, текущ и краен качествен контрол на произвежданата продукция;
• Следи за производствената хигиена;
• Води първична документация, свързана с производството; комплектува и архивира технологичната документация.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование в сферата на хранителните технологии;
• Опит като Технолог в производствено предприятие ще се счита за предимство;
• Добри комуникационни умения;
• Организираност, отговорност и умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за реализация в утвърдена компания;
• Мотивиращо възнаграждение;
• Включване в програма за въвеждащо фирмено обучение;
• Работа на смени по утвърден месечен график;
• Динамична и предизвикателна работна среда, осигуряваща възможности за професионално развитие.
*
*}