Ларок ООД
5 - 10 служителя Apply
Оперативен счетоводител
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Оперативен счетоводител

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

НИЕ СМЕ МЛАД ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ.
БЪРЗО СЕ РАЗВИВАМЕ, ГЪВКАВИ СМЕ, МЕТОДИТЕ НИ НА РАБОТА СА ИНОВАТИВНИ И АТРАКТИВНИ, ПРАВИМ ПРОФЕСИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА. ЕКИПЪТ НИ Е МАЛЪК, НО СПЛОТЕН. КЛИЕНТИТЕ НИ СА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА БИЗНЕСА И ФИНАНСИТЕ.
НИЕ НЕ СМЕ „ПРОСТО СЧЕТОВОДИТЕЛИ, НИЕ РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИ“ (КОМПЛИМЕНТ ОТ КЛИЕНТ)
РАБОТИМ МНОГО, СТАРАЕМ СЕ ДА СМЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.
НАКРАЯ СИ ЗАСЛУЖАВА УСИЛИЯТА.

Responsibilities

ТЪРСИМ ЧОВЕК И КОЛЕГА ДЪЛГОСРОЧНО.
Основни задължения:
- Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи.
- Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат и други задължителни отчети по българското законодателство.
- Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти.
- Изготвяне на статистически отчети и формуляри.
- Изготвяне на справки към контролни органи.
- Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство .
- Съхранение на счетоводната документация в предвидения по закон и вътрешните правила ред.
- Счетоводно приключване.
- Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети.
- Изготвяне на данъчни декларации.
- Работна комуникация с клиенти.
- Участие в ревизии на НАП.

Requirements and necessary skills

Практически опит в счетоводството – минимум 2 години.
- Добро познаване и прилагане на счетоводо- данъчното законодателство и счетоводните стандарти.
- Компютърна грамотност – Microsoft Office ( Excel, Word) , МИКРОИНВЕСТ ДЕЛТА ПРО, INVOICE PRO, КОНТО 5 и 6.
- Добри комуникационни умения.
- Умение за работа в екип и спазване на срокове.
- Способност за овладяване на емоциите, при конфликтни ситуации.
- Внимание към детайлите.
- Организираност.
- Мотивираност и лична отговорност.

We offer

- Възможност за професионална реализация и развитие.
- Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
*
*}