Ларок ООД
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

НИЕ СМЕ МЛАД ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ.
БЪРЗО СЕ РАЗВИВАМЕ, ГЪВКАВИ СМЕ, МЕТОДИТЕ НИ НА РАБОТА СА ИНОВАТИВНИ И АТРАКТИВНИ, ПРАВИМ ПРОФЕСИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА. ЕКИПЪТ НИ Е МАЛЪК, НО СПЛОТЕН. КЛИЕНТИТЕ НИ СА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА БИЗНЕСА И ФИНАНСИТЕ.
НИЕ НЕ СМЕ „ПРОСТО СЧЕТОВОДИТЕЛИ, НИЕ РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИ“ (КОМПЛИМЕНТ ОТ КЛИЕНТ)
РАБОТИМ МНОГО, СТАРАЕМ СЕ ДА СМЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.
НАКРАЯ СИ ЗАСЛУЖАВА УСИЛИЯТА.

Отговорности

ТЪРСИМ ЧОВЕК И КОЛЕГА ДЪЛГОСРОЧНО.
Основни задължения:
- Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи.
- Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат и други задължителни отчети по българското законодателство.
- Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти.
- Изготвяне на статистически отчети и формуляри.
- Изготвяне на справки към контролни органи.
- Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство .
- Съхранение на счетоводната документация в предвидения по закон и вътрешните правила ред.
- Счетоводно приключване.
- Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети.
- Изготвяне на данъчни декларации.
- Работна комуникация с клиенти.
- Участие в ревизии на НАП.

Изисквания и необходими умения

Практически опит в счетоводството – минимум 2 години.
- Добро познаване и прилагане на счетоводо- данъчното законодателство и счетоводните стандарти.
- Компютърна грамотност – Microsoft Office ( Excel, Word) , МИКРОИНВЕСТ ДЕЛТА ПРО, INVOICE PRO, КОНТО 5 и 6.
- Добри комуникационни умения.
- Умение за работа в екип и спазване на срокове.
- Способност за овладяване на емоциите, при конфликтни ситуации.
- Внимание към детайлите.
- Организираност.
- Мотивираност и лична отговорност.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за професионална реализация и развитие.
- Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
*
*}