Амета Холдинг АД
more than 300 служителя Apply
Ветеринарен здравен консултант
Razgrad
full-time

Ветеринарен здравен консултант

Razgrad full-time

About us

„Пилко“ ЕООД е част от структурата на АМЕТА Холдинг – международна компания, национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от пилешко месо. Във връзка с непрекъснатия стремеж за подобряване на контрола и качеството на продуктите, компанията търси кандидати за позицията Ветеринарен здравен консултант.

Responsibilities

o Извършва регулярни посещения на птицевъдни обекти и анализира набор от данни относно статуса на стадата;
o Консултира фермерите относно имплементирането на модерни технологии в отглеждането на птиците;
o Извършва преглед на стадата, диагностицира и лекува заболявания;
o Контролира качеството на доставените основни суровини в птицевъдните обекти;
o Контролира изпълнението по програмите за хуманно отношение към животните, биологична сигурност и добрите фермерски практики;
o Планира и изпълнява скринингови изследвания съобразно одобрената Държавна профилактична програма и създадените добри ветеринарни практики;
o Контролира за правилното изпълнение на планирани профилактични мероприятия;
o Планира доставката и следи складовите наличности на ВМП;
o Извършва обучения на персонала в птицевъдните обекти на компанията.

Requirements and necessary skills

Квалификация
o Висше или средно-специално образование в областта на ветеринарната медицина;
o Работа с Microsoft Оffice - Word, Excel;
o Управление на база данни;
o Електронна поща;
o Интернет.

Ключови умения
o Организационни умения,
o Аналитични умения,
o Добре развити междуличностни умения,
o Фокус към детайлите,
o Комуникационни умения,
o Работа в екип,
o Дипломатичност,
o Способност да мотивира другите,
o Активен шофьор.

We offer

o Мотивиращо възнаграждение, обвързано с производствени резултати;
o Динамична и разнообразна работа в млад екип;
o Възможност за реализация в утвърдена компания.
*
*}