Амета Холдинг АД
над 300 служителя Кандидатстване
Монтьор по ремонт на машини и оборудване
Разград
длъжност на пълно работно време

Монтьор по ремонт на машини и оборудване

Разград длъжност на пълно работно време

За нас

„Пилко” ЕООД е национален лидер в производството на пилешко месо и продукти от него. Във връзка с непрекъснатия стремеж за подобряване на контрола и качеството на продуктите, „Пилко” ЕООД, търси Монтьор по ремонт на машини и оборудване.

Отговорности

• Извършва ремонти и монтаж на промишлено оборудване;
• Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт на монтираните машини и съоръжения;
• Открива и отстранява дефектите и поддържа в изправност наличните машини и съоръжения;
• Контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на машините и съоръженията;
• Попълва необходимите справки, документи и записи, свързани с производствения и технологичен процес.

Изисквания и необходими умения

• Средно специално (професионално) или висше техническо образование;
• Умения за работа в екип;
• Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията;
• Готовност за работа на смени.

Ние Ви предлагаме

• Възнаграждение, обвързано с конкретни производствени параметри;
• Входящо фирмено обучение;
• Служебен транспорт от гр. Разград;
• Работа в млад и динамичен екип.
*
*}