Ларок ООД
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Специалист ТРЗ
СОФИЯ
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Специалист ТРЗ

СОФИЯ длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

НИЕ СМЕ МЛАД ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ.
БЪРЗО СЕ РАЗВИВАМЕ, ГЪВКАВИ СМЕ, МЕТОДИТЕ НИ НА РАБОТА СА ИНОВАТИВНИ И АТРАКТИВНИ, ПРАВИМ ПРОФЕСИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА. ЕКИПЪТ НИ Е МАЛЪК, НО СПЛОТЕН. КЛИЕНТИТЕ НИ СА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА БИЗНЕСА И ФИНАНСИТЕ.
НИЕ НЕ СМЕ „ПРОСТО СЧЕТОВОДИТЕЛИ, НИЕ РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИ“ (КОМПЛИМЕНТ ОТ КЛИЕНТ)
РАБОТИМ МНОГО, СТАРАЕМ СЕ ДА СМЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.
НАКРАЯ СИ ЗАСЛУЖАВА УСИЛИЯТА.

Отговорности

ТЪРСИМ ЧОВЕК И КОЛЕГА ДЪЛГОСРОЧНО.
• Изпълнява дейностите по изготвянето на ведомости за заплати, изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата (основна заплата, класове, социални надбавки, бонуси и др.); платежни документи, изготвяне и подаване на Декларации 1 и 6;.
• Организира и води обработването на документи на персонала, като изготвя трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения и всички необходими документи по назначаване и прекратяване на трудовото правоотношение на работниците и служителите във фирмата;
• Подготвяне и представяне на болнични листове в НОИ;
• Осъществява комуникация с НОИ, НАП, Инспекция по труда и други институции;
• Посредничество със Служби по трудова медицина;

Изисквания и необходими умения

• Средно специално-икономическо или висше образование;
• Минимум 2 години практически опит на подобна позиция;
• Отлично познаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, съответните процедури и най-добри практики;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office;
• Опит със софтуерен продукт за обработване на заплати; познаване на софтуерен продукт „РЕГАТА” е предимство;
• Много добра комуникативност, аналитично мислене, организираност и умение за работа в екип;
* Запазване на самообладание в конфликтни ситуации

Ние Ви предлагаме

- Възможност за професионална реализация и развитие.
- Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.

Ако предложението представлява интерес и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни детайлнa автобиография и актуална снимка.
Кандидатури, които не отговарят на горепосочените изисквания няма да бъдат разглеждани.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
*
*}