TITAN Златна Панега Цимент АД
Инженер автоматизация
с. Златна Панега
длъжност на пълно работно време

Инженер автоматизация

с. Златна Панега длъжност на пълно работно време

За нас

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 6 000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
Титан Златна Панега Цимент АД, един от най-големите производители на строителни материали в България и на Балканите.

Отговорности

Отговорности и задължения:
• Осъществява диагностика, контрол и поддържка на съществуващата система за автоматизация;
• Управлява и поддържа база-данни;
• Поддържа честотни преобразуватели и уреди за измерване;
• Предприема необходимите действия, свързани с автоматизацията и измервателните уреди, за да се осигури надеждна и безопасна работа на завода, в съответствие с производствения план и изискванията за опазване на околната среда
• Извършва редовна поддръжка на автоматизираното оборудване - хардуер, софтуер и мрежови връзки
• Ръководи и координира дейности по отстраняване на аварии; Участва в анализите за възникналите аварии, и предлага решения за предотвратяване на повторни появи
• Участва в осъществяването на планови ремонти и профилактични дейности, съгласно плановете за ремонт и поддръжка на оборудването и инфраструктурата
• Участва в изготвянето бюджет и графици за ремонт;
• Отговаря за планирането на оптимални наличности на резервни части за повереното му оборудване и за тяхното своевременното заявяване и доставяне.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
• Висше техническо – Електротехника, направление автоматизация
• Професионален опит – мин. 3 г.
• Опит с програмиране на индустриални контролери Siemens S7-400 и S7-300 с продуктите Step 7, WinCC
• Много високо ниво на компютърни умения – компютърен софтуер (Microsoft Windows OS, Microsoft SQL) и поддръжка на компютърен хардуер
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
• Умения за работа в екип, комуникационни умения
• Умения за планиране и организиране на динамични работни процеси и време

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Конкурентно възнаграждение и социален пакет
• Опит в международна компания
• Обучение и професионално развитие в модерна технологична среда
• Осигурен транспорт
• Безплатна храна

Ако предложението представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете автобиография: „Златна Панега Цимент” АД, отдел „Човешки ресурси” на имейл hr@titan.bg, краен срок за подаване на документи 31.05.2018 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
*
*}