Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
Инженер-конструктор
Plovdiv
full-time

Инженер-конструктор

Plovdiv full-time

About us

"Либхер Транспортейшън Системс Марица" е една от водещите компании в производството на системи и компоненти за железопътния транспорт.

Responsibilities

Отговорности:
- Самостоятелно разработване на 3D модели с CAD програми, тяхното отговорно управление и/или модифициране;
- Създаване на конструкторска документация за нуждите на производството и/или стратегическо снабдяване;
- Създаване и управление на технически спецификации в PLM и/или ERP системите;
- Проверка на техническа документация и спецификации.
- Оказване на подкрепа на отдел Индустриализация и отдел Производство при изготвяне на прототип и пилотна серия;
- Обработка на предложения за промяна;

Requirements and necessary skills

Изисквания:
- Завършено висше образование в сферата на машиностроенето
- Дългогодишен опит в работата с 3D-CAD системи. Познаването на SolidWorks и/или Creo Elements е предимство;
- Основни познания в областта на отоплителната, охладителната и климатична техники;
- Много добро владеене на английски език /писмено и говоримо/;
- Опит в управлението на проекти;


Умения:
- екипност в работата;
- способност за вземане на решения;
- много добри организационни и комуникационни умения;
- съзнателно и отговорно отношение към работния процес;

We offer

- Стриктно спазване договореностите между страните;
- Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
- Здравословни и безопасни условия на труд;
- Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
- Допълнително здравно застраховане;
- Социални придобивки;
*
*}