Франкофонски Институт по Администрация и Управление


Хигиенист
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Хигиенист

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

Дейности Поддържане на чистотата в помещенията на Агенцията

Почистване на административните, технически или специализирани помещения
Разпределяне и изхвърляне на битовите отпадъци
Контролиране на чистотата на помещенията
Контрол на снабдяването с материали и продукти и даване на сведения за потреблението на продукти
Извършване на дребни дейности по градинарство при необходимост
Осигуряване на поддръжката на зоните за паркиране на офиса при необходимост
Спазване на всички правила за хигиена и безопасност

Знания, умения, качества
- Хигиена
- Познаване на правилата за хигиена и безопасност
- Познаване на свойствата, предпазните мерки при използване и складиране на различните продукти за почистване
- Понятия за първа помощ
- Езици
- Умение за комуникация писмено и говоримо на езика, използван по месторабота
- Хигиена
- Използване на почистващи машини
- Осигуряване на поддръжка на първо равнище на уредите и оборудването
- Прилагане на нормите, процедурите и правилата
- Показване на изострено чувство за съобразяване
- Проява на внимание към детайлите, проява на грижа при проверка и контрол
- Да бъде акуратен, проактивен и реактивен
- Да бъде точен, организиран и методичен
- Да проявява самостоятелност
- Да проявява добро държание в обществото и дипломатичност
- Да има чувство за обслужване на клиенти
-Минимални познания по френски евик

Изисквания и необходими умения

Равнище на квалификация и професионален опит
• Диплома за средно образование
• Най-малко 2 години опит на подобна длъжност
• Употреба на почистващи препарати и на продукти, с които се работи внимателно
*
*}