СПРИНТЕР ЕООД
20 - 50 служителя Кандидатстване
Мениджър склад
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър склад

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

¬ Осъществява продажби на всички продукти от гамата внасяни електроинструменти STATUS.
¬ Отговаря за обслужването на клиенти в магазина, предоставя подробна и изчерпателна информация за техническите характеристики на изделията.
¬ Осъществява продажби и приема плащания от клиенти (касови и безкасови плащания), работи с търговски документи, техническа документация, гаранционни карти. - Създава справки и отчети за ежедневната си работа.
¬ Следи за подреждането на изложените продукти и техните наличности в търговския обект.
¬ Отговаря за складовите наличности
¬ Работа със сервизни центрове
¬ Инвентаризация складови наличности

Изисквания и необходими умения

- Руски и анлийски език,
- Kомпютърна грамотност