Луфтханза Техник София ООД
Техник Инструменталчик
София
длъжност на пълно работно време

Техник Инструменталчик

София длъжност на пълно работно време

За нас

Луфтханза Техник София отваря врати през 2008 год. в подкрепа на бързоразвиващия се авиационен сектор. Луфтханза Техник София е на път да се превърне в най-голямата компания, предлагаща основен ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от най-важните авиационни центрове за поддръжка в Европа.

Отговорности

Отговорности и задължения:

 • Издаване и получаване на инструменти (от склада и склада за инструменти)
 • Извършване на инспекции на инструментите
 • Завеждане инструментите под наем в SAP
 • Подпомагане инспекциите на подемното оборудване (инструменти от склада за инструменти)
 • Изпълняване на процеса по приемане на стоки
 • Контролиране статуса за наличност на инструментите по локации
 • Доклад за невърнатите инструменти
 • Извършване на проверки на наличностите
 • Водене на статистика за инструментите извън наличност
 • Завеждане на инструментите за работилниците, когато е необходимо
 • Ръководене на дейностите по ликвидация на инструментите

Изисквания:
 • Добри технически познания и познания в областта на механиката
 • Опит на подобна позиция
 • Добро владеене на английски език
 • Компютърна грамотност
 • Добри комуникационни умения
 • Умение за работа под напрежение, работа по много задачи и приоритизиране
 • Способност за индивидуална работа, както и отличен екипен дух

Ние Ви предлагаме

Ако имате интерес към работа в динамична среда, добър екип и възможности за развитие, очакваме да ни изпратите Вашата кандидатура (Ref. No: TCT)!

Оценяваме високо интереса към нашата компания и гарантираме, че всяка кандидатура ще бъде разгледана, но контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Във връзка с кампания за подбор на служител за обявената позиция, данните от Вашата автобиография, както и Ваши контакти, ще бъдат събрани и записани от „Луфтханза Техник София“ ЕООД. Част от информацията, която предоставяте доброволно, е лична информация и попада в обхвата на режима за специална защита съгласно Закона за защита на личните данни. Ние Ви информираме и вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработени за целите на процеса на настоящия подбор, както и съхранявани за реализиране на бъдещи подбори не по-дълго от 3 години във връзка със законните задължения на администратора на данни. Вашите данни ще бъдат съхранявани в указания по-горе срок, считано от приключването на кампанията, като за край на кампанията считаме момента на приемане на предложението за работа от кандидата, на когото сме предложили позицията. „Луфтханза Техник София“ ЕООД може да предостави личните ви данни на вътрешно-корпоративни органи и хора, които имат определена роля в процеса по подбор – настоящия и евенутални бъдещи такива.