Технически сътрудник в нотариална кантора
ВАРНА
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Технически сътрудник в нотариална кантора

ВАРНА длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Описание на позицията

Технически сътрудник в нотариална кантора

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Извършва административна и деловодна дейност в кантората и Служба по вписвания - Варна;

- Участва в изготвяне и обработка на документи;

- Работа със специализиран софтуер „Нотарис“;

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАНДИДАТА:

- Отлична писмена грамотност на български език;

- Компютърна грамотност (MS Office, Internet)
- Умения за работа в екип, способност за работа под напрежение при спазване на срокове;
- Много добри комуникационни и организационни умения;

- Отговорност при работа с документи;

ПРЕДЛАГАМЕ:

- Обучение;

- Постоянен трудов договор на пълен работен ден (след пробен период);

- Нетно трудово възнаграждение:

- за пробен период: 1000 лв.

- след пробен период: 1200 лв.

Моля кандидатствайте за позицията с автобиография и актуална снимка на: kostadinov@abv.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.