Медицинска сестра/Медицински специалист
София
длъжност на непълно работно време
До 500 лв.

Медицинска сестра/Медицински специалист

София длъжност на непълно работно време До 500 лв.

Отговорности

-Посрещане и настаняване на пациентите;
-Поддържане на контакт с пациентите и проявяване на отзивчивост към техните нужди и желания;
-Ръководене и синхронизация на работния график;
-Своевременно и пълно попълване на медицинската документация по указания на лекаря по дентална медицина,както и подготовка на медицинските досиета на пациентите;
- Асистиране на лекаря по дентална медицина при извършване на съответните видове лечебни манипулации;
- Подготовка на апаратурата и инструментариума за работа;
-Водене на стерилизация;
- Желание и умение за работа в екип;
- Предишният опит е предимсто;
-Завършено образование в тази сфера е предимство;
-Поради работата с чужденци, владеенето на чужди езици е предимство;
-Работа на непълен работен ден - от 14:00 до 19:30ч;
-Желателно да не е студент по медицина или дентална медицина, за да може да асистира през целия работен ден - 14ч до 19:30ч

Ние Ви предлагаме

- Работа в престижна клиника с опитен,динамичен и усмихнат екип;
- Коректни трудовоправни и финансови взаимоотношения;
- Възможност за развитие в тази сфера;
- Отлични условия за работа;
- Добро заплащане;