CTeam EOOD
Зам. Управител на обект от търговска верига супермаркети
София
длъжност на пълно работно време
Teleperformance Greece