Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Специалист Електронни продажби – гр. София
гр. София
длъжност на пълно работно време

Специалист Електронни продажби – гр. София

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.
За отдел Цифрови канали ние търсим ние търсим мотивиран и креативен кандидат, който да заеме позиция Специалист, Електронни продажби.

Отговорности

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ

• Следене на online продажбите на компанията
• Изготвяне отчети, анализи и презентации за резултатите от дейността на отдела
• Следене и рапортуване на грешки и неточности в онлайн магазина на компанията
• Работа с отчетни данни от различни инструменти за online репортинг
• Анализ на конкуренцията – следене за чужди онлайн платформи
• Сравнение на ценови оферти в online пространството
• Съдействие при техническата обработка на получени online поръчки
• Подпомагане комуникацията между различните отдели, свързани с електронните продажби
• Работа със системите, обслужващи бизнес процесите във Виваком

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

• Висше образование – специалност Маркетинг, Икономика или Информационни технологии
• Опит в сферата на маркетинга и/или търговията/content managment
• Умение да спазва срокове, приоритизиране на задачите и работа под напрежение
• Отлични познания и опит в работа с Excel, PowerPoint, статистически и моделиращи техники на данни
• Познания в областта електронни продажби, online магазини
• Отлично познаване на всички продукти и услуги, предлагани от компанията
• Познаване на телекомуникационния пазар в България, както и на търговските вериги
• Владеене на английски език – писмено и говоримо е предимство

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме

• Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
• Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията и препоръки не по-късно 26 юни 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.