ISG Personalmanagement OOD
Машинен оператор, производство на бетонови изделия
Елин Пелин
full-time

Машинен оператор, производство на бетонови изделия

Елин Пелин full-time

Job Description

ИСГ Персоналмениджмънт ГмбХ търси за свой клиент - фирма, лидер в производството на бетонни изделия, с локация в близост до София

Машинен оператор, производство на бетонови изделия

Изисквания:
Опит в подобна позиция
Отговорност и висока прецизност при изпълнение на задълженията
Лоялност към работодателя
Умение за работа в екип
Сръчност и бързина при работа
Дисциплинираност
Компютърна грамотност

Основни задължения и отговорности:
Извършва всички производствени операции, съгласно съществуващите работни инструкции и технологична документация
Осъществява управлението на съоръженията и работното оборудване при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация, технологията на производство и системата за производствен контрол
Извършва регулярно необходимите контролни измервания
Участва в поддръжката и ремонта на управляваните съоръжения и оборудване
Проверява качеството на суровини или полуфабрикати, както и на произведената продукция
Отговаря за количеството и качеството на произвежданите продукти

Предлагат се:
Сигурна и дългосрочна работа в една стабилна фирма
Работа на смени
Възможност за професионална квалификация
Стартова заплата, отговаряща на средната за бранша
Навременно и сигурна изплащане на възнагражденията
Работа в неголям и сплотен колектив
Допълнителни стимули и производствен бонус

Ако проявявате интерес към тази работа моля изпращайте Вашата кандидатура - автобиография с актуална снимка на metodi.nikolov@isg.com под референтен номер 18.10.

Информацията, която кандидатстващият предоставя, е поверителна и ще бъде защитена съгласно Закона за защита на личните данни. ISG ще ги използва само и единствено за целите на подбора.


За контакти информация : Методи Николов
Tel: + 359888457368