Финтрейд Файнанс АД
Търговски представител
Смолян
full-time

Търговски представител

Смолян full-time

About us

"Финтрейд Файнанс" АД е финансова институция, лицензирана от Българска Народна Банка с основен предмет на дейност финансиране на малки и средни предприятия.
"Финтрейд Файнанс" АД оперира в цялата страна чрез търговска сруктура и подкрепя бизнеса с консултации, партньорства, финансиране и други продукти и услуги, за да подобрява условията и възможностите на предприемачите за развитие на дейността им и повишаване на финансовия резултат.
С цел повишаване на качеството на обслужване на нашите клиенти, планираме разширяване на търговската структура.

Responsibilities

•Ефективно управлява портфолиото от клиенти в поверения му район
•Активно търси нови клиенти
•Изгражда и поддържа ефективни, дългосрочни отношения с новите клиенти на Компанията
•Поддържа, развива и оптимизира връзките с вече съществуващите клиенти
•Спазва установените корпоративни правила, процедури и инструкции
•Оформя документи и формуляри, свързани с дейността
•Работи със специализирана, компютърна система
•Администрира процеси и отчита дейности си пред пряк ръководител

Requirements and necessary skills

•Готовност за мобилна работа в динамична среда
•Комуникативност и презентационни умения
•Високо ниво на самоконтрол и дисциплина
•Ориентация към високи резултати и доходи
•Много добра компютърна грамотност
•Активен шофьор с „чиста“, шофьорска книжка
•Готовност за ползване на личен автомобил в работата срещу договор за наем и заплащане
•Висше или средно – специално образование
•Опит в компании за продажба на бързооборотни стоки е предимство

We offer

•Атрактивно възнаграждение – фиксиран доход по трудов договор и допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
•Възможност за планиране и организация на работния ден
•Служебна карта за гориво
•Служебен телефон и сим карта
•Продуктово и търговско обучение
•Специализирани обучения – теоритически и практически
•Усвояване на полезен опит и практики от колеги, ръководители и ментори
•Възможност за дългосрочно, професионално развитие и кариера