Финтрейд Файнанс АД
Архивар
София
part-time

Архивар

София part-time

About us


"Финтрейд Файнанс" АД е финансова институция, лицензирана от Българска Народна Банка с основен предмет на дейност финансиране на малки и средни предприятия.
"Финтрейд Файнанс" АД оперира в цялата страна чрез търговска сруктура и подкрепя бизнеса с консултации, партньорства, финансиране и други продукти и услуги, за да подобрява условията и възможностите на предприемачите за развитие на дейността им и повишаване на финансовия резултат.
Във връзка с плановете си за развитие на "Финтрейд Файнанс" АД, търсим да назначим Архивар на 4 – ри часов, работен ден.

Responsibilities

• Приемане, проверяване и архивиране на пристигналата документация в Компанията
• Въвеждане на задължителни реквизити на различните, видове документи в софтуера на Компанията, съгласно установените правила и процедури
• Администриране на нови и съществуващи договори с клиенти на Компанията
• Въвеждане и поддържане на база данни в специализиран софтуер
• Проверяване и подреждане на пристигналата документация, съгласно установените правила и процедури
• Отговаряне за предаването на изискани и вече архивирани документи
• Администриране и управление на договори с контрагенти.

Requirements and necessary skills

• Много добра компютърна грамотност, включително работа с електронни таблици в Microsoft Excel
• Умения за работа в екип
• Прецизност и внимание към детайлите
• Висока степен на организираност и гъвкавост
• Подходящо образование (минимум средно)