За Нашите Деца
50 - 300 служителя Apply
Специалист Организационно развитие
Sofia
full-time

Специалист Организационно развитие

Sofia full-time

About us

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Responsibilities

Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува?
Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България?
Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?
Ако отговорът на тези въпроси е „Да“,
То тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини към нашия екип като:
Специалист „Организационно развитие“

Requirements and necessary skills

• Анализиране на организационните резултати, капацитет и развитие и дефиниране на мерки за тяхното подобряване
• Съдействие за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери
• Съдействие за стратегическото и оперативно планиране на фондацията
• Работи съвместно с мениджърския екип за поддържането на високо ниво на прозрачност и комуникиране на постиженията на организацията
• Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията
• Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията
• Интегрира принципи на работа с деца в дейността и управлението на организацията


Професионални компетенции:
• Висше образование
• Умения за ефективна работа със служители от всички нива на организацията
• Отлични аналитични умения
• Добре развита способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове

Личностни качества и умения:
• Отлични писмени и устни комуникационни умения
• Отлично владее английски език
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva)
• Способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове

We offer

• Работа във високо мотивиран и професионален екип
• Динамична и иновативна среда на работа
• Коректни условия на труд
• Обучения за личностно и професионално развитие