За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Специалист Организационно развитие
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Организационно развитие

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Отговорности

Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която ви интересува?
Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България?
Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?
Ако отговорът на тези въпроси е „Да“,
То тогава Вие сте човека, когото търсим да се присъедини към нашия екип като:
Специалист „Организационно развитие“

Изисквания и необходими умения

• Анализиране на организационните резултати, капацитет и развитие и дефиниране на мерки за тяхното подобряване
• Съдействие за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери
• Съдействие за стратегическото и оперативно планиране на фондацията
• Работи съвместно с мениджърския екип за поддържането на високо ниво на прозрачност и комуникиране на постиженията на организацията
• Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията
• Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията
• Интегрира принципи на работа с деца в дейността и управлението на организацията


Професионални компетенции:
• Висше образование
• Умения за ефективна работа със служители от всички нива на организацията
• Отлични аналитични умения
• Добре развита способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове

Личностни качества и умения:
• Отлични писмени и устни комуникационни умения
• Отлично владее английски език
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva)
• Способност за правилно планиране на времето при работа с крайни срокове

Ние Ви предлагаме

• Работа във високо мотивиран и професионален екип
• Динамична и иновативна среда на работа
• Коректни условия на труд
• Обучения за личностно и професионално развитие