БОЙКОС ЕООД
Рекламен агент
Montana, Vidin, Vratsa
part-time
Between 500 and 1000 bgn

Рекламен агент

Montana, Vidin, Vratsa part-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

Задължения, характеризиращи длъжността:

- Установява контакт с потенциални рекламодатели и ги убеждава да рекламират в медията.
- Информира рекламодателите за възможните размери или продължителност на рекламните банери или спотове и разяснява тарифата за заплащане.
- Изчислява големината/продължителността на рекламният банер/спот и неговата стойност по заявка на рекламодателя.
- Сключва договори с рекламодатели.
- Следи за своевременното извършване на дължимите плащания.
- Участва в разполагането на рекламните банери по страниците на сайта на медията, както и на рекламните спотове в програмното време на радиото.
- Следи за качеството на публикуваните рекламни материали или излъчваните рекламни спотове.

Телефон за информация - 0876886306 - Радио ГАМА Видин

Virtual Career Days